Opleidingen


Windkracht 6 logo

De belangstelling van kinderen om zelf muziek te maken lijkt de laatste jaren sterk terug te lopen. De diverse orkesten dreigen te vergrijzen bij gebrek aan aanwas van nieuwe jonge leden. Mede door het wegvallen van subsidies voor cultuur verdwijnen muziekscholen en komen kinderen nog minder in aanraking met actieve muziekbeoefening.

 

 

Klasse!Orkest

Met de Willem-Alexander school in Dalerpeel is een langdurig samenwerkingsverband. In de groepen 1 t/4 en groep 7 & 8 wordt de methode "Eigenwijs digitaal" aangeboden. Voor de groepen 5 & 6 zal er met ingang van januari 2018 gestart worden met het zogenoemde Klasse!Orkest. 

Alle leerlingen van groep 5 & 6 krijgen wekelijks muziekles op echte muziekinstrumenten. Met de methode "Samen leren, samen spelen" zullen zij de beginselen van de diverse instrumenten aanleren, en na enige tijd zullen zij dit gaan uitvoeren tijdens diverse optredens op zowel de school, als samen met De Breibergers. 

Desiree Wanders cupsong

AMV-Les voor iedereen!

Tevens bieden wij na dit project de mogelijkheid om te starten met lessen Algemene Muzikale Vorming(AMV) op de blokfluit.

Onder andere algemene muziek kennis, ritme en instrumenten kennis komen hier aan bod. Wanneer je kiest om door te gaan met AMV-les begin je met blokfluitles, deze wordt gegeven door Agnes Snippe.

 

Na een half jaar op de blokfluit de basis te hebben geleerd kan in overleg worden overgestapt op een zelf gekozen instrument. Via zelfstandige gediplomeerde leraren krijgen deze leerlingen een jaar individueel of in groepsverband les op het gekozen instrument. In dit eerste jaar les kan in overleg ingestroomd worden bij ons leerlingenorkest More Music; waarbij geleerd wordt om samen te spelen met andere leerlingen op verschillende muziekinstrumenten.

orkest breiberger muzikanten

 

Overstap naar de Breibergers

 

Zodra het A diploma behaald is volgt de overstap naar de Breibergers, waarbij verder gewerkt wordt aan het samenspelen in het volwaardig orkest (More Music). 

In bijzondere gevallen kan in overleg tussen bestuur, dirigent en docent besloten worden om een leerling eerder of later over te laten gaan naar een volgend orkest.        

                                                   

 

Tevens bieden we ook voor volwassenen AMV lessen aan, op blokfluit of een zelf gekozen instrument.  

Informeer naar de mogelijkheden!!


henrieëtte kroesen henriette kroesen weggen dalerpeel

Lijkt muziek maken u ook wat of wilt u meer informatie?  

 

Neem dan contact op met:

Agnes Snippe   (Bestuurslid)

Email     : bestuur@debreibergers.nl

 

Kom ook eens kijken en luisteren tijdens onze repetitieavond

More Music: van 18.45 uur - 19.30 uur in het Dorpshuis te Dalerpeel.

De Breibergers: van 19.30 uur - 21.30 uur in het Dorpshuis te Dalerpeel.

 

                   Heel graag tot ziens!